Medicinski frižideri za čuvanje krvi u skladu sa MDD 93/42/EEC
– Zapremina od 100 do 1400 litara
– Od 64 do 770 vrećica krvi po 450ml
– Temperaturni opseg od +2 do +6°C
– Termalni temperaturni pisač
– Back-up baterija

INEL BH d.o.o. MAGLAJ
Telefon +387 32 604 454 | Fax +387 32 604 200
Email: info@inelbh.com.ba

  • Garancija na sve proizvode

  • Servisna podrška

DETALJAN OPIS PROIZVODA

Medicinski frižideri za čuvanje krvi u skladu sa MDD 93/42/EEC
– Zapremina od 100 do 1400 litara
– Od 64 do 770 vrećica krvi po 450ml
– Temperaturni opseg od +2 do +6°C
– Termalni temperaturni pisač
– Back-up baterija