Kinesio Taping seminar, 13-14 i 20-21.april, Mostar

Opis seminara

Ovaj četverodnevni seminar je koncipiran da omogući polaznicima da se upoznaju sa načinom djelovanja, testovima za procjenu i načinima aplikacije Kinesio Taping® metode. Polaznici će biti upoznati sa historijatom, mehanizmima djelovanja trake na različite receptore tkiva, kao i terapijskim
efektima koji se mogu javiti.

Dan 1-2
Predavanja: Šta je Kinesio Taping, historijat, jedinstvene osobine trake; Upoznavanje sa metodom, bazične aplikacije; kontraindikacije, mjere opreza; Kinesio Taping nekada i sada; Fiziološka osnova djelovanja Kinesio Tex Gold traka; korektivne tehnike za epidermis, dermis, fasciju i mišiće; procjena mehkog tkiva; skrining testovi: cervikalna fleksija, cervikalna ekstenzija… Instruktor će predavati i demonstrirati manuelne testove i testove kroz pokret, nakon čega će iste testove uvježbati i polaznici.

Dan 3-4
Predavanja: Nastavak prikaza i demonstracije procjene i aplikacije sljedećih tehnika: Skrining testovi: pektoralni pojas, fleksija trupa, rotacija kuka, elevacija noge; Korektivne tehnike: mehanička korekcija; tetivna korekcija, ligamentarna korekcija, funkcionalna korekcija, cirkulatorna korekcija. Polaznici će imati određeno vrijeme za pitanja i diskusiju. Polaznici kursa dobijaju radnu knjigu u boji i pristup Kinesio bazi aplikacija i skrining testova nakon drugog vikenda. Pristup bazi će trajati 60 dana.

Uslovi za prisustvo na seminaru
Seminar je prvenstevno namijenjen fizioterapeutima, ljekarima – fizijatrima, ljekarima sportske medicine,ljekarima opšte prakse…ostali uslovi za
prisustvo seminaru su poznavanje anatomije i fiziologije ljudskog tijela i mišićno-skeletnog sistema. Za studente – položen ispit iz anatomije i fiziologije.
Polaznik mora biti prisutan sve vrijeme seminara kako bi dobio certifikat o prisustvu i certifikat da je uspješno završio seminar.
Molimo polaznike da sa sobom ponesu oštre makaze i odgovarajuću odjeću (šorc, trenerka, majica,..)
Mjesto i vrijeme održavanja seminara: Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” Mostar, 13-14 i 20-21.04.2019.
Prijava i popunjavanje formulara: 09:30-10:00
Trajanje seminara: 10:00 – 18:00

Cijena i otkazivanje: Cijena seminara je 665 KM. Broj mjesta je ograničen. Rezervacija učešća na seminaru je uplata dijela iznosa od minimalno 100 KM. Uplaćeni iznos za prisustvo seminaru će biti vraćena ukoliko se otkaže prisustvo seminaru 14 dana prije početka. Nakon isteka tog roka, organizator zadržava iznos kotizacije zbog pokrivanja troškova.

Koordinator seminara: Nadina Habibović, mr.med.radiologije 032/604-454; 061/144-217, email: nadina.habibovic@inelbh.ba
Za sva dodatna pitanja vezana za seminar, smještaj, lokaciju,…stojimo vam na raspolaganju

No products in the cart.